මහින්ද මහනුවර ගොස් දළදා වඳී : Freereload News

මහින්ද මහනුවර ගොස් දළදා වඳී


මහින්ද මහනුවර ගොස් දළදා වඳී

මහින්ද මහනුවර ගොස් දළදා වඳී

අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරම් දෙන ලද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (28) පෙරවරුවේ දළදා වහන්සේ වැද පුදා ගනිමින් අශිර්වාද ලබා ගත්තේය.

දියවඩන නිළමේ නිලංග දැල බන්ඩාර මහතා සහ සිව් මහා දෙවාල වල බස්නායක නිළමේවරුන් විසින් ඔහුව උනුසුම් ලෙස පිළිගත් අතර ඉන් අනතුරට අග්‍රාමාත්‍යවරයා මල්වතු සහ අස්ගිරි පාර්ශවයන්ගේ නායක හිමිවරුන් බැහැදැක අශිර්වාද ලබා ගෙන ඇත.

Please Sign-up to collect reward points
Sign-up Here

// POST CATEGORIES

#sri lanka

// NEWSLATTER

Subscribe with us to get latest NEWS